Select region
Print

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w ramach ogłoszonego Zapytania ofertowego nr 4/2018 z dnia 12.04.2018 r.

W związku z realizacją projektu pod nazwą „Utworzenie Centrum B+R w celu opracowywania autorskich technologii i produktów przez pierwszą, międzynarodową Grupę Kapitałową z polskim kapitałem, działającą w sektorze ICT”, numer: POIR.02.01.00-00-0437/16, realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Asseco Poland S.A. informuje o wydłużeniu terminu składania ofert, w ramach Zapytania ofertowego nr 4/2018 do dnia 11.06.2018 r. do godziny 12:00.

Zaktualizowana treść Zapytania ofertowego nr 4/2018 wraz z załącznikami znajduje się na Bazie Konkurencyjności pod linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1103879


Print